Yritys
Palvelut
Asianajajat
Yhteystiedot
Yhteydenotto
Linkit
Asianajotoimisto Mauri Helkkula
Mikkolantie 20, 00640 Helsinki

Asianajotoimisto Esa Kallio Oy
Mechelininkatu 21 B 52,
00100 Helsinki

Palvelut

Ytimenä toiminnassamme on tarjota asiakkaillemme pitkään kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvaa luotettavaa ja laadukasta oikeudellista palvelua. Toimistojemme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Asianajaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Päätoimialojamme ovat:

  • kiinteistö- ja rakennusjuridiikka, asunto-osakeyhtiöoikeus
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • yhtiöoikeus

Hoidamme asuntokauppa-, kiinteistökauppa- sekä rakennusurakkariidat ja niihin liittyvän konsultoinnin. Avustamme kauppa- ja sovintoneuvotteluissa.

Riitojen sovinnollinen ratkaiseminen ja asiakkaan kulujen minimoiminen on johtava periaatteemme. Oikeudenkäynti ja oikeuden ratkaisun hakeminen on toisinaan ainoa mahdollinen ja perusteltu menettely riidan ratkaisemiseksi. Toimistomme hoitavat jatkuvasti myös täysimittaisia ja laajoja oikeudenkäyntejä.

Pääasiallinen veloitusperusteemme on aikaan perustuva (tuntiveloitus). Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös ns. toimenpide- tai kokonaislaskutuksesta. Yksityiskohtainen hinnasto on nähtävissä toimistoissamme.

Tuntiveloituksemme on 150-250 euroa + ALV riippuen mm. toimeksiannon kiireellisyydestä, laajuudesta ja (poikkeuksellisesta) vaativuudesta tai merkittävyydestä. Toimeksiannosta aiheutuneet suoranaiset kulut veloitetaan erikseen. Sen sijaan toimiston yleiskuluja ei veloiteta erikseen.

Laajoissa toimeksiannoissa annamme kustannusarvion pyydettäessä.